Met als doel vroege opsporing van voorstadia van baarmoederhalskanker wordt bij vrouwen tussen 30 en 60 jaar een uitstrijkje gemaakt van de ingang van de baarmoeder. Dit onderzoek gebeurt in samenwerking met Stichting Bevolkingsonderzoek Midden-West en die organisatie zorgt ervoor dat degenen die in aanmerking komen een oproep krijgen.
Het onderzoek wordt dan uitgevoerd in de praktijk van de eigen huisarts.
In onze praktijk hebben de assistentes een speciale opleiding gevolgd en volgen nog steeds met regelmaat nascholingen om dit onderzoek te kunnen en mogen doen.

Enige weken na het onderzoek krijgt u bericht van de uitslag. Zijn geen afwijkingen gevonden dan kan het onderzoek weer herhaald worden na 5 of 10 jaar, dit is afhankelijk van uw leeftijd. Zijn er wel bijzonderheden dan volgt een advies over verwijzing of herhaling op kortere termijn.