De taak van praktijkondersteuners somatiek (ook wel POH-S) is om taken van de huisarts over te nemen waarbij volgens een vastgelegd protocol kan worden gewerkt. Zij werken hierbij nauw samen met de huisarts.

In onze praktijk zijn de volgende praktijkondersteuners somatiek werkzaam:

  • C. Jonkman – de Jong
  • A. Boersma – Bekhuis
  • N. de Vries

Zij richten zich op patiënten met diabetes type 2, cardiovasculair risicomanagement (hoge bloeddruk, hoog cholesterol, doorgemaakt hart-/herseninfarct), kwetsbare ouderen en COPD. Ook begeleiden ze mensen met stoppen met roken. We werken hierbij samen met de zorggroep Medrie binnen Flevoland. Deze samenwerking is er met name op gericht de kwaliteit van de chronische zorg te waarborgen.