De taak van praktijkondersteuners is om taken van de huisarts over te nemen waarbij volgens een vastgelegd protocol kan worden gewerkt. Over de resultaten wordt regelmatig met de huisartsen overlegd en bij bijzonderheden kunnen zij steeds op de huisartsen terugvallen.

In onze praktijk zijn als praktijkondersteuner werkzaam mevrouw E. Bosboom-Huizinga en mevrouw G. van Rijbroek-Driessen.

Hun activiteiten zijn met name gericht op controle en behandeling van diabetes, hoge bloeddruk en longziekten.