Het Nederlands Huisartsengenootschap, de wetenschappelijke vereniging van de huisartsen, heeft een keurmerk voor de kwaliteit van huisartsenpraktijken. Na een keuring waarbij alle aspecten van werkwijze en organisatie van de praktijk zijn doorgelicht hebben we die accreditatie verworven. Om die accreditatie te behouden vinden herkeuringen plaats en worden programma’s voor verdere verbeteringen uitgevoerd.