Preventie-onderzoek

Jaarlijks nodigt de praktijk de ingeschreven patiënten die dat jaar 45 jaar worden uit voor een preventie-onderzoek.
Doel is vroegtijdig enkele aandoeningen op het spoor te komen voordat ze zich met ziekteverschijnselen uiten.
Het onderzoek richt zich met name op mensen die anders “nooit” bij de dokter komen.
Bij dit onderzoek wordt door de assistente de bloeddruk gemeten en een glucosewaarde van het bloed bepaald. Aan de hand van een vragenlijst worden enkele andere risicofactoren doorgenomen.

Dit deel van het onderzoek maakt deel uit van een project en er zijn voor u geen kosten aan verbonden. Als er vanwege afwijkende uitkomsten vervolgonderzoek of behandeling nodig is valt dat onder uw ziektekostenverzekering.

Betrokkenen worden per brief opgeroepen.