Als u een klacht heeft over uw huisarts, een medewerker of over het functioneren van de praktijk, bespreek dit dan eerst met uw huisarts. Ook kunt u een klachtenformulier ophalen bij de balie en deze ingevuld weer inleveren dan wel opsturen naar Huisartsenpraktijk Dronten Zuid, Lancasterdreef 67, 8251TJ Dronten. Wij nemen daarna telefonisch of schriftelijk contact met u op.

Komen we er samen niet uit dan kunt u de Klachtencommissie inschakelen.

Wij zijn aangesloten bij:
Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg.