In Nederland heeft de huisarts een voor iedereen bekende rol in de gezondheidszorg. De huisartsen van Huisartsenpraktijk Dronten-Zuid streven er naar die rol de best mogelijke invulling te geven.
Uitgaande van de op wetenschappelijk onderzoek gebaseerde richtlijnen van het Nederlands Huisartsen Genootschap gaan wij te werk.