De taak van praktijkondersteuner GGZ is om mensen met lichte psychische klachten te begeleiden/behandelen.
Ook biedt de praktijkondersteuner steunende gesprekken ter overbrugging naar een behandeling bij een GZ-psycholoog of GGZ-instelling.

In onze praktijk zijn S. Schaafsma en R. Nijsten werkzaam als praktijkondersteuner-GGZ.