Huisartsen en apothekers in de Gemeente Dronten hebben regelmatig overleg over doelmatig en economisch voorschrijven van medicijnen.