Binnen onze praktijk werken we met een verpleegkundig specialist. De verpleegkundig specialist mag zelfstandig voorbehouden handelingen indiceren, uitvoeren en delegeren. Hij of zij neemt anamnese af, doet lichamelijk onderzoek, stelt een diagnose en mag medicijnen voorschrijven.

De verpleegkundig specialist werkt nauw samen met de huisarts en zal laagdrempelig met de huisarts overleggen.

Binnen onze praktijk werkt H. Brummel 3-4 dagen per week als verpleegkundig specialist.