Als eenmaal de diagnose diabetes is gesteld is het van groot belang dat de functies van het lichaam weer in evenwicht worden gebracht en gehouden.
Regelmatige controle om steeds te kunnen bijsturen is het beste middel gebleken om de schadelijke gevolgen van diabetes voor het lichaam in te perken.

Die regelmatige controles worden in onze praktijk gedaan door de praktijkondersteuners.
De praktijk voert de diabeteszorg uit in samenwerking met de Zorggroep Flevoland.
Deze samenwerking is er met name op gericht de kwaliteit van de diabeteszorg te waarborgen.