Onze praktijk verzorgt de jaarlijkse griepvaccinatie voor patienten van de praktijk.

Bent u 60 jaar of ouder, of heeft u een indicatie op grond van hart-of vaatziekte, longziekte, diabetes ( suikerziekte ), nieraandoening of weinig weerstand door andere ziekten of door een medische behandeling zoals chemotherapie, dan ontvangt u in oktober een oproep. De vaccinatie is dan voor u kosteloos.

Als u de vaccinatie niet wilt dan wordt u verzocht even een afbericht te sturen. U kunt dan ook aangeven ook in de toekomst de griepvaccinatie niet te willen ontvangen. U krijgt dan geen jaarlijkse oproep meer.

Als u niet voor het vaccinatieprogramma in aanmerking komt kunt u wel op eigen verzoek gevaccineerd worden. Dat komt voor uw eigen rekening.
Via de assistente kunt u dit afspreken, eenmalig of met de afspraak dat u ook jaarlijks opgeroepen wordt.