Uitstrijkjes
Urineonderzoek
Reizigersadvies
Preventief onderzoek
Bloedafname
Longfunctieonderzoek bij COPD
Griepvaccinatie
Hartfilmpjes
Echografie van buikorganen
Kwetsbare ouderen in kaart brengen